ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για έξ.μετακίνησης για διαπίστωση ανηλικότητας & ευαλωτότητας νεοεισερχομένων στη ΚΕΔΝ Σάμου
ΑΔΑ: ΡΚΤΚ46ΜΗΨ5-Χ1Μ 19.06.2024 Αρ. Πρωτ.: 11789/19-06-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση για μεταφορά του Προέδρου στη Λάρισα, ΠΕΔΥ Θεσσαλίας
ΑΔΑ: 6ΓΞ746ΜΗΨ5-ΗΨΖ 19.06.2024 Αρ. Πρωτ.: 11788/19-06-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΛΥΚΟΥΡΙΝΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΔΗ46ΜΗΨ5-ΚΤΗ 19.06.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0705/17-06-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΔΑ: 9ΨΞ946ΜΗΨ5-ΕΒΤ 19.06.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 24/18-06-2024ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - Ο.Τ.Ε. Α.Ε.
ΑΔΑ: 9Ψ9Ψ46ΜΗΨ5-7ΛΘ 19.06.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0707/28-06-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.
ΑΔΑ: 9ΚΜΖ46ΜΗΨ5-ΚΕΛ 19.06.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0712/18-06-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΤΑΙ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΔΑ: ΨΛΦΨ46ΜΗΨ5-75Φ 19.06.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0716/18-06-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΤΣΕΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΑ: 6ΦΗΨ46ΜΗΨ5-Ο58 19.06.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0708/18-06-2024ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΚΟΜΥ ΥΠ.1 05-2024
ΑΔΑ: 9ΡΩΣ46ΜΗΨ5-ΤΞΕ 19.06.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0711/18-06-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ PHILOS ΥΠ.4 05-2024
ΑΔΑ: 9Ι3Ψ46ΜΗΨ5-Ξ43 19.06.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0715/18-06-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ PHILOS ΥΠ.3 05-2024
ΑΔΑ: ΨΑ4446ΜΗΨ5-2ΘΙ 19.06.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0710/18-06-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση ανάκλησης Υποχρέωσης για προμήθεια νέων & απόσυρση παλαιών φωτοτυπικών μονάδων
ΑΔΑ: 97Β346ΜΗΨ5-Χ13 19.06.2024 Αρ. Πρωτ.: 11671/18-06-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ - ΣΥΜΒ. ΕΡΓΟΥ 05-2024
ΑΔΑ: 62ΣΝ46ΜΗΨ5-860 19.06.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0709/18-06-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για προμήθεια εκτυπώσεων Folder & Μπλόκ του JA ImpleMENTAL (MSPC meeting 27-28/06 & Final Conf.09/2024)
ΑΔΑ: 9Γ6Λ46ΜΗΨ5-ΦΤΓ 19.06.2024 Αρ. Πρωτ.: 11670/18-06-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ - ΒΑΡΔΙΕΣ ΙΔΟΧ ΚΟΜΥ ΥΠ.1 04-2024
ΑΔΑ: 992746ΜΗΨ5-ΞΤΟ 19.06.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0703/17-06-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 1,049