ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΑΠ 8-2021
ΑΔΑ: ΨΠΣΝ46ΜΗΨ5-Ε7Σ 04.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α129/30-09-2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΑΠ 09-2021
ΑΔΑ: 6ΔΦ446ΜΗΨ5-2ΧΡ 04.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α130/30-09-2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΑΠ 08-2021
ΑΔΑ: Ψ7ΞΔ46ΜΗΨ5-ΚΜΚ 04.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α128/30-09-2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της δράσης που αφορά αναζήτηση κρουσμάτων ελονοσίας
ΑΔΑ: ΩΦ3Σ46ΜΗΨ5-5ΛΕ 01.10.2021 Αρ. Πρωτ.: 21536/01-10-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 9ΟΚΟ46ΜΗΨ5-7ΣΛ 01.10.2021 Αρ. Πρωτ.: 21534/01-10-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση για μετάβαση στο ΚΦΠΜ Διαβατών στο πλαίσιο δράσης ανταπόκρισης κρουσμάτων ελονοσίας
ΑΔΑ: 98ΙΦ46ΜΗΨ5-ΠΡ9 01.10.2021 Αρ. Πρωτ.: 21535/01-10-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για δικαστική εκπροσώπηση του ΕΟΔΥ σε επικείμενες συζητήσεις
ΑΔΑ: ΨΚΝΡ46ΜΗΨ5-ΠΛ4 01.10.2021 Αρ. Πρωτ.: 21532/01-10-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για δικαστική εκπροσώπηση του ΕΟΔΥ σε επικείμενες συζητήσεις
ΑΔΑ: 6ΦΣ646ΜΗΨ5-8ΧΔ 01.10.2021 Αρ. Πρωτ.: 21533/01-10-21ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 09/2021
ΑΔΑ: Ω03Ρ46ΜΗΨ5-ΞΝΥ 01.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0823/30-09-2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ 09/2021
ΑΔΑ: 6ΞΦΝ46ΜΗΨ5-ΔΕΥ 01.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0825/01-10-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΚ ΙΔΑΧ
ΑΔΑ: Ψ43Χ46ΜΗΨ5-ΕΝΕ 01.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0824/01-10-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για επισκευή φωτοτυπικής μονάδας του ΕΟΔΥ Β. Ελλάδος
ΑΔΑ: 6ΣΓ546ΜΗΨ5-ΓΩΥ 01.10.2021 Αρ. Πρωτ.: 21469/30-09-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια εργαλείων για τον ΕΟΔΥ Β.Ελλάδος
ΑΔΑ: ΨΙ1Ζ46ΜΗΨ5-ΕΞΚ 01.10.2021 Αρ. Πρωτ.: 21468/30-09-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 23067 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΑΔΑ: Ω3ΙΟ46ΜΗΨ5-ΜΚΦ 01.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β 132/30-09-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 15404 ΣΥΠΜΛ
ΑΔΑ: Ω8Ψ646ΜΗΨ5-ΥΩΖ 01.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β 131/30-09-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 450