ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων ΕΟΔΥ στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 6ΖΒΩ46ΜΗΨ5-ΒΒΣ 30.07.2021 Αρ. Πρωτ.: 17644/30-07-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για αμοιβή δικαστικού επιμελητή για επίδοση καταγγελίας σύμβασης υπαλλήλου στη Σάμο
ΑΔΑ: ΩΜΝ846ΜΗΨ5-003 30.07.2021 Αρ. Πρωτ.: 17645/30-07-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής - ΑΦΟΙ Δ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.
ΑΔΑ: Ψ0ΦΚ46ΜΗΨ5-Τ9Ρ 30.07.2021 Αρ. Πρωτ.: XE 0640/29-7-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής - NOVA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
ΑΔΑ: ΩΞΙΑ46ΜΗΨ5-ΝΡ8 30.07.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0641/29-7-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9Ο046ΜΗΨ5-ΚΔΝ 30.07.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α094/30-7-2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝ1746ΜΗΨ5-ΖΩΓ 30.07.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α093/30-7-2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΝΙ46ΜΗΨ5-ΔΝΞ 30.07.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α092/30-7-2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΑΠ 7-2021 ΙΔΑΧ,ΙΔΟΧ,ΣΥΜΒ.ΕΡΓΟΥ
ΑΔΑ: 6Π1Χ46ΜΗΨ5-ΒΨΘ 30.07.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α091/29-7-2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΑΠ 6-2021 Ρ ΙΙ
ΑΔΑ: ΩΞ5Ι46ΜΗΨ5-8ΓΥ 30.07.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α090/29-7-2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΑΠ 6-2021 ΚΟΜΥ
ΑΔΑ: Ω3ΒΩ46ΜΗΨ5-8ΨΝ 30.07.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α089/29-7-2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 9ΙΛΛ46ΜΗΨ5-ΚΝ0 29.07.2021 Αρ. Πρωτ.: 17555/29-07-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για επισκευή και συντήρηση τεντών και ειδικών μηχανισμών κινητών μονάδων ΕΟΔΥ
ΑΔΑ: 9ΛΝ646ΜΗΨ5-4Ρ1 29.07.2021 Αρ. Πρωτ.: 17516/29-07-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 69ΦΣ46ΜΗΨ5-ΡΥ3 28.07.2021 Αρ. Πρωτ.: 17456/28-07-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για επισκευή και συντήρηση τεντών και ειδικών μηχανισμών κινητών μονάδων ΕΟΔΥ
ΑΔΑ: 9ΞΦΑ46ΜΗΨ5-ΒΧΡ 28.07.2021 Αρ. Πρωτ.: 17426/28-07-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το ΕΚΕΤΑ για τη διενέργεια PCR tests στο πλαίσιο της SARS-Cov-2
ΑΔΑ: 659Λ46ΜΗΨ5-ΨΤ3 28.07.2021 Αρ. Πρωτ.: 17424/28-07-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 422